Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

 

Znak: RR-AB.6721.2.2019                                                                                                              Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Szczytno Uchwały Nr VII/65/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno.   

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy w Szczytnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) na adres Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w ciągu 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 493
18 czerwca 2019 14:29 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 14:29 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)