Aktualności

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.14.2019                                                                                                 Szczytno, dnia 21 czerwca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o. o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej budowę sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN 15kV/nN 0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej – kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 25/1 i 108 w obrębie geodezyjnym Czarkowy Grąd gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2019 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 433
21 czerwca 2019 14:07 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [20190621113413.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2019 14:06 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)