Aktualności

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.13.2019                                                                                                      Szczytno, dnia 05 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Nexera Sp. z o. o., reprezentowana przez Panią Teresę Gasperowicz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym słupów telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowej, na terenie działek nr 2/3, 2/4, 7/2, 17/10, 51/4, 243/1, 360 i 388 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 105
09 lipca 2019 14:37 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [20190709123531.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2019 14:37 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)