Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki Nexera Sp. z o. o., reprezentowanej przez Panią Natalię Stefańską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym słupów telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowych na terenie działek nr 76/1, 90, 394, 419/14, 419/15, 608/6, 609/6,

Znak sprawy: RR-AB.6733.16.2019                                            Szczytno, dnia 22 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek spółki Nexera Sp. z o. o., reprezentowanej przez Panią Natalię Stefańską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym słupów telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowych na terenie działek nr 76/1, 90, 394, 419/14, 419/15, 608/6, 609/6, 609/7, 736, 737, 739, 746/1, 769 i 783/1 w obrębie geodezyjnym Lipowiec gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 345
23 lipca 2019 14:45 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_16.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 14:45 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)