Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech stawów rybnych położonych na działkach nr. 465/11, 465/13, obręb Płozy, gmina Szczytno

 

 

 

RR-OP.6220.12.2019                                                                                                               Szczytno, dnia 16.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Pana Pawła Suskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Jońcę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech stawów rybnych położonych na działkach nr. 465/11, 465/13, obręb Płozy, gmina Szczytno.

                Ponadto nadmieniam, że w dniu 16.09.2019 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech stawów rybnych położonych na działkach nr. 465/11, 465/13, obręb Płozy, gmina Szczytno, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Godlewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2019 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 185
17 września 2019 12:55 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220122019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 12:55 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 12:54 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)