Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Instalacji Fotowoltaicznej na działkach ewid. 109/3, 110/1, 113/3 w miejscowości Wawrochy, gmina Szczytno”.

 

 

 

RR-OP.6220.13.2019                                                                                                       Szczytno, dnia 16.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –DIPOL s.c. SP. Gościniak, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz S.k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Instalacji Fotowoltaicznej na działkach ewid. 109/3, 110/1, 113/3 w miejscowości Wawrochy, gmina Szczytno”.

                Ponadto nadmieniam, że w dniu 16.09.2019 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Instalacji Fotowoltaicznej na działkach ewid. 109/3, 110/1, 113/3 w miejscowości Wawrochy, gmina Szczytno, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Godlewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2019 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 149
17 września 2019 13:00 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220132019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 12:59 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 12:57 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)