Aktualności

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegają

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2019 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 118
04 października 2019 15:14 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 15:12 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)