Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 144/16 i 363/3, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Pan Jakub Olbryś.

Znak sprawy: RR-AB.6733.24.2019                                                     Szczytno, dnia 25 października 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Jakuba Olbrysia, reprezentowanego przez Pana Marcina Hodkowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 144/16 i 363/3, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Pan Jakub Olbryś.

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2019 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 202
04 listopada 2019 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwrrab6733242019_20191029124011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2019 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)