Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dz. nr 642/1, obręb nr 0009, Lipowiec nr projektu: SCT1201B”.

 

 

RR-OP.6220.16.2019                                                                                                   Szczytno, dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –P4 Sp.zo.o. reprezentowanego przez Pana  Leszka Śmieszalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dz. nr 642/1, obręb nr 0009, Lipowiec nr projektu: SCT1201B”.

                Ponadto nadmieniam, że w dniu 13.11.2019 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dz. nr 642/1, obręb nr 0009, Lipowiec nr projektu: SCT1201B, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznaniu się z materiałami oraz złożeniu swoich wniosków i zastrzeżeń  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.11.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2019 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 202
13 listopada 2019 14:45 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220162019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2019 14:43 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)