Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy Szczytno dotycząca obowiązywania nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020r.

Informacja dla mieszkańców gminy Szczytno

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczytno nr XX/147/2020 z 30 stycznia 2020 r. od 01 kwietnia 2020 r.  będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w zabudowie jednorodzinnej) w wysokości 20 zł miesięcznie.

Za zabudowę mieszkalną jednorodzinną uznaje się zabudowę budynkami jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi o ilości lokali mniejszej lub równej siedmiu lokali.

 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnym na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych (w zabudowie jednorodzinnej) nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 40 zł miesięcznie.

 

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Powyższe zwolnienie przysługuje na jednego mieszkańca w wysokości 6 zł miesięcznie.

 

W związku z powyższym istnieje konieczność złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z informacją o posiadaniu lub nieposiadaniu  przydomowego kompostownika).

 

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.04.2020 r. ) określa uchwała nr XIX/143/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powyższe deklaracje należy składać do 10 maja 2020 r.

 

- osobiście w urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- Pocztą Polską.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wypełniają tylko część B, C, D, E, F oraz G powyższej deklaracji oraz składają podpisy pod deklaracją oraz pouczeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład wyliczenia opłaty z części G - dla dwóch osób zamieszkałych   (jeśli zaznaczono, w części F, pierwszy kwadrat).

 

Wysokość opłaty – 2 osoby x 20 zł = 40 zł

Kwota przysługującego zwolnienia – 2 osoby x 6 zł = 12 zł 

Wysokość opłaty po zwolnieniach: 40 zł – 12 zł =28 zł

 

  1. A.   OŚWIADCZENIE O POSIADANIU  KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

Oświadczam, że:

X      1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

□      2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie  kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

  1. B.    WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI (WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKŁAEJ)

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części E:

wysokość opłaty (iloczyn ilości osób zamieszkujących  oraz stawki opłaty)

Kwota przysługującego zwolnienia

2 osoby

40 zł

12 zł

 

Wysokość opłaty po zwolnieniach:

28 zł

 

 

Przykład wyliczenia opłaty z części G - dla dwóch osób zamieszkałych   (jeśli zaznaczono, w części F, drugi  kwadrat)

 

Wysokość opłaty – 2 osoby x 20 zł = 40 zł

Kwota przysługującego zwolnienia: brak    

Wysokość opłaty po zwolnieniach: 40  zł 

 

 

  1. A.      OŚWIADCZENIE O POSIADANIU  KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

Oświadczam, że:

□      1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

X      2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie  kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

  1. B.    WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI (WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKŁAEJ)

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części E:

wysokość opłaty (iloczyn ilości osób zamieszkujących  oraz stawki opłaty)

Kwota przysługującego zwolnienia

2 osoby

40 zł

_

 

Wysokość opłaty po zwolnieniach:

40 zł

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: Jolanta Bałdyga
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: 17.03.2020
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2020 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 5884
17 marca 2020 13:07 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2020 12:41 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpad ami_komunalnymi_z_kompostownikiem.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2020 12:35 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)