Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka prowadzącego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 32, 33/3 i 33/6, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytn

 

URZĄD  GMINY  SZCZYTNO

  woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3

 

tel.:

623-25-80

 

 

E-mail:

ugszczytno@ug.szczytno.pl  

Fax:

623-25-92

 

 

www:

http://www.ug.szczytno.pl

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: RR-AB.6733.16.2020                                       Szczytno, dnia 18 marca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka prowadzącego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 32, 33/3 i 33/6, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2020 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 49
20 marca 2020 11:24 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [16_20200320093123.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2020 11:24 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)