Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zebraniu wystarczających materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej na działce ew. nr 291/1 obręb 29, powiat szczycieński, gmina Szczytno, m. Trelkowo
OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, iż organ gminy zebrał wszystkie wystarczające materiały dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek inwestora SŁONECZNIK – 4  postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej na działce ew. nr 291/1 obręb 29, powiat szczycieński, gmina Szczytno, m. Trelkowo.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo, jako strona, możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 62
23 marca 2020 13:14 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_przed_622012020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 13:14 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)