Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RR-OP.6220.17.2019 dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Korpele, działka nr 44/25 w gminie Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Korpele, działka nr 44/25 w gminie Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RR-OP.6220.17.2019 z dnia 18 czerwca 2020r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznaniu się z materiałami oraz złożeniu swoich wniosków i zastrzeżeń  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężęk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2020 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 70
18 czerwca 2020 15:21 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_dec_rrop6220172019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2020 15:21 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)