Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek inwestora – Pana Dariusza Lis postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno.

 

 

RR-OP.6220.9.2020                                                                                                           Szczytno, dnia  02 lipca 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –Pana Dariusza Lis zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno.  

            Ponadto nadmieniam, że w dniu 02 lipca 2020 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno  należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2020 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 46
02 lipca 2020 11:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop622092020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2020 11:10 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2020 11:10 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)