Zarządzenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów kom

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO z...