Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WÓJT GMINY SZCZYTNO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Trelkowie w budynku nr 48 z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy.

RR.MK.6845.10.2019 WÓJT GMINY SZCZYTNO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Trelkowie w budynku nr 48 z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy. Przedmiotem przetargu jest: najem lokalu użytkowego położonego w Trelkowie w budynku nr 48, z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

RR.MK.6845.9.2019 Szczytno dnia 25.03.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

RR.MK.6840.5.2019 Szczytno dnia, 14.03.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Wójt...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

RR.MK.6840.2.2019 Szczytno dnia, 26.02.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Wójt...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego

RR.MK.6840.1.2019 Szczytno dnia, 21.02.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu.

RR.MK.6850.1.2019 Szczytno dnia 02.01.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości: L.p. Nr działki ...

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz ZGOK Olsztyn. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz ZGOK Olsztyn. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. ...

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Cena wywoławcza w zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia Wadium w zł Termin zagospodarowania nieruchomości 1 16/38 0,1356 OL1S/00026231/2 Nowe Gizewo 58.100,00 plus należny podatek VAT 1 MN – tereny zabudowy...