Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu.

RR.MK.6850.1.2019 Szczytno dnia 02.01.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości: L.p. Nr działki ...

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz ZGOK Olsztyn. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz ZGOK Olsztyn. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. ...

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Cena wywoławcza w zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia Wadium w zł Termin zagospodarowania nieruchomości 1 16/38 0,1356 OL1S/00026231/2 Nowe Gizewo 58.100,00 plus należny podatek VAT 1 MN – tereny zabudowy...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Lp. Obręb Nr działki Nr KW Pow. w ha Czynsz roczny w zł. Termin wnoszenia...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

RR.MK.6845.14.2018 Szczytno dnia 23.07.2018 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz PCK.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Lp. Obręb Nr działki Nr KW Pow. użyczenia w m2 Termin zagospodarowania nieruchomości Przeznaczenie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.) L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Przeznaczenie w planie zagospodarowania...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno na podstawie § 6. pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości: Lp. ...