Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz nieruchomości zabudowanych garażami i budynkami gospodarczymi przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Lp. &nb

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz PCK.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno na podstawie § 6. pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j