Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 653 ze zm.) L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Przeznaczenie w planie zagospodarowania...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytno na podstawie § 6. pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości: Lp. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 7 lat.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 7 lat. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

RR.MK.6840.2.2018 Szczytno dnia, 20.02.2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

RR.MK.6840.1.2018 Szczytno dnia, 19.02.2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

RR.MK.6845.1.2018 Szczytno dnia 17.01.2018 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres od 01.01.2018 r do 31.12.2020 r.

RR.MK.6845.48.2017 Szczytno dnia 14.12.2017 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres od 01.01.2018 r do 31.12.2020 r. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. ...