Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Wadium

w zł

1.

6/108

0,2650

OL1S/00029651/3

Lipowa Góra Zachodnia

 

250.000,00

+ należny podatek VAT

 

1P – tereny zabudowy produkcyjno – składowo - usługowej

Własność

1 rok od dnia nabycia

25.000,00

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kamionek, obręb Lipowa Góra Zachodnia. Stan zagospodarowania – działka zabudowana dwoma budynkami przemysłowymi. Kształt działki regularny wielokątny, dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno – składowo – usługowa, zabudowa mieszkaniowa oraz ogródki działkowe Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym. Więcej informacji odnośnie przetargu można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 19-06-2017 r. do dnia  10-07-2017 r.

Po upływie  określonego  terminu  zostanie  ogłoszony  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  przedmiotowej  nieruchomości.  Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 31-07-2017 r.

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdziła: Ewa Zawrotna – Zastępca Wójta Gminy Szczytno

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2017 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 687
19 czerwca 2017 07:52 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)