Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

L.p.

 

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wadium

w zł

1.

115/24

0,0392

OL1S/00018545/7

Jęcznik

11 800,00

plus podatek VAT

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Własność

1 rok od dnia nabycia

1500,00

2.

115/25

0,0394

OL1S/00050900/0

Jęcznik

11 800,00

plus podatek VAT

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Własność

1 rok od dnia nabycia

1500,00

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Piece, obręb geodezyjny Jęcznik. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i elektroenergetyczną . Księgi wieczyste nie zawierają wpisów w działach trzecim i czwartym.

Więcej informacji odnośnie przetargu można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 12-10-2017 r. do dnia  02-11-2017 r.

Po upływie  określonego  terminu  zostanie  ogłoszony  przetarg  ustny  ograniczony  na  sprzedaż  przedmiotowej  nieruchomości.  Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 23-11-2017 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2017 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 970
12 października 2017 13:40 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2017 13:39 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)