Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

 

RR.MK.6840.1.2018                                                                                                                                  Szczytno dnia, 19.02.2018 r.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.


Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

1.

140/1

0,0411

OL1S/00029926/2

Lemany

 

8.216,00

plus należny podatek VAT

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Współwłasność w częściach

ułamkowych na rzecz

właścicieli nieruchomości

sąsiednich.

1 rok od dnia

nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki nieregularny, wydłużony. Ukształtowanie terenu – teren płaski ze spadkiem w kierunku południowo – wschodnim. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako dr (droga).

Więcej informacji odnośnie przetargu można uzyskać pod nr telefonu 089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 21-02-2018 r. do dnia 14-03-2018 r.

Po upływie określonego terminu zostanie sporządzony protokół uzgodnień warunków sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 04-03-2018 r.

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdziła: Ewa Zawrotna – Zastępca Wójta Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2018
Dokument wytworzony przez: Zastępca Wójta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2018 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 497
21 lutego 2018 09:22 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2018 09:19 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)