Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 L.p. 

 Nr działki

 Pow. w ha

 Nr KW

Obręb

Cena w zł

  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

 Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

1. 145/1

0,0465 udział 27/100 części

OL1S/00012350/1

Zielonka

 67.230,00zw. z podatku VAT  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Bezprzetargowo na

rzecz

współwłaściciela

nieruchomości.

1 rok od dnia

nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Stan zagospodarowania – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Teren ogrodzony.

Więcej informacji dotyczących sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 26-04-2018 r. do dnia 17-05-2018 r.

Po upływie określonego terminu zostanie sporządzony protokół uzgodnień warunków sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07-06-2018 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2018 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 345
24 kwietnia 2018 09:28 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 09:27 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 09:26 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)