Nieruchomości

Ogłoszenie

 

 

Wójt Gminy Szczytnona podstawie § 6. pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości:

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. działki w ha

Czynsz miesięczny wywoławczy

w zł.

Termin wnoszenia opłat

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Uwagi

Pow. użytkowa budynków m2

Wadium

 w zł.

1.

Lipowa Góra Zachodnia

6/108

OL1S/00029651/3

0,2650

2.700,00

plus należny podatek VAT

Co miesiąc, zgodnie z wystawianymi fakturami.

pół roku od dnia podpisania umowy

1P – tereny zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej.

 

Umowa dzierżawy na okres trzech lat z możliwością przedłużenia do 10 lat.

617

500,00

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kamionek, obręb Lipowa Góra Zachodnia. Stan zagospodarowania – działka zabudowana dwoma budynkami przemysłowymi. Kształt działki regularny wielokątny, dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno – składowo – usługowa, zabudowa mieszkaniowa oraz ogródki działkowe Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie.
  2. Okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 28-05-2018 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno,

ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-       wpłacenia w terminie do dnia 23-05-2018 r. wadium w kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy  w  Szczytnie Nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony dzierżawa Kamionek.          

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z wyłonionym w przetargu dzierżawcą w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony  w  przetargu  dzierżawca nie przystąpi do podpisania umowy w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.          

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2018 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 545
24 kwietnia 2018 09:46 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 09:45 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 09:33 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)