Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz PCK.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. użyczenia w m2

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Uwagi

1.

Lipowa Góra Zachodnia

258

OL1S/00024709/0

6

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

1 MW – tereny zabudowy wielorodzinnej

Użyczenie na rzecz PCK na okres do 3 lat.

2.

Rudka

321

OL1S/00049265/6

6

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

3.

Szymany

51/5

OL1S/00049047/2

3

4.

Szczycionek

75/2

OL1S/00029915/2

3

5.

Jęcznik

115/94

OL1S/00033281/9

3

6.

Zielonka

175/2

OL1S/00000633/2

3

2 MN – tereny zabudowy mieszk. jednorodz

7.

Romany

52/2

OL1S/00047902/0

3

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

8.

Gawrzyjałki

55/5

OL1S/00032992/9

3

9.

Wawrochy

24

OL1S/00049043/4

3

10.

Trelkowo

260

OL1S/00050473/7

3

11.

Lemany

182/56

OL1S/00051704/3

3

12

Dębówko

7/3

OL1S/00045588/8

3

13.

Nowe Gizewo

242/12

OL1S/00041531/6

3

14.

Lipowiec

117/3

OL1S/00026229/5

3

15.

Olszyny

390/2

OL1S/00050858/0

3

16.

Stare Kiejkuty

116/5

OL1S/00039001/5

3

3 RM – tereny zabudowy zagrodowej

17.

Sasek Mały

246

OL1S/00056453/3

3

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

18.

Nowiny

58/4

OL1S/00024395/5

3

19.

Marksewo

216

Ol1S/00049049/6

3

8 MN – tereny zabudowy mieszk. jednorodz

Podatek od nieruchomości będzie uiszczany od dzierżawionej powierzchni zgodnie z nakazem płatniczym wystawionym przez Urząd Gminy.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 21.07.2018 r. do dnia 13.08.2018 r.

Po upływie określonego terminu zostanie podpisana umowa użyczenia nieruchomości.

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 371
20 lipca 2018 14:52 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)