Nieruchomości

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

 

 

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

 

 

Wadium

w zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

16/38

0,1356

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

58.100,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

5.000,00

1 rok od dnia nabycia

2

16/39

0,1525

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

64.300,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

3

16/40

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

50.400,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

5.000,00

1 rok od dnia nabycia

4

16/41

0,1149

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

51.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

5.000,00

1 rok od dnia nabycia

5

16/42

0,1266

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

54.700,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

5.000,00

1 rok od dnia nabycia

6

16/43

0,1509

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

64.600,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 17-09-2018 r. – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, godz. 1000

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

  • wpłacenia w terminie do dnia 12-09-2018 r. wadium w kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony, Nowe Gizewo działka nr: ……..

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu na kilka działek winny wpłacić wadium oddzielnie dla każdej działki.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 525
14 sierpnia 2018 14:55 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:54 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 11:15 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)