Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

RR.MK.6840.2.2019                                                                                                                       Szczytno dnia, 26.02.2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U.  z  2018 r.,  poz. 121 z późn. zm.),

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

242/15

0,0136

OL1S/00041531/6

Nowe Gizewo

4.073,00

plus należny podatek VAT

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalnej, zagrodowej oraz usług handlu, gastronomii, kultury, sportu, zdrowia i innych niezbędnych dla funkcji mieszkaniowej

własność

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, prostokątny. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana.

Więcej informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia  07-03-2019 r. do dnia  28-03-2019 r.

Po upływie określonego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.  Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 18-04-2019 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2019 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 476
27 lutego 2019 14:28 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrmk684022019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 14:27 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)