Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

RR.MK.6840.5.2019 Szczytno dnia, 14.03.2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Obręb Cena wywoławczaw zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości
1 414/25 0,0193 OL1S/00017534/0

Olszyny

4.449,00plus należny podatek VAT Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

własność

1 rok od dnia nabycia

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, prostokątny. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana.

Więcej informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 089 623-25-91.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 21-03-2019 r. do dnia 11-04-2019 r.

Po upływie określonego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości. Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 02-05-2019 r.

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2019 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 393
18 marca 2019 13:08 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2019 13:05 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2019 13:05 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)