Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

RR.MK.6845.9.2019 Szczytno dnia 25.03.2019 r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. w ha

Czynsz roczny w zł.

Termin wnoszenia opłat

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Uwagi

1.

Lipowa Góra Zachodnia

254

część

OL1S/00024709/0

0,0400

92,00

zw z podatku VAT

do 31 marca każdego roku

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

2.

Lipowa Góra Zachodnia

1/137

część

OL1S/00022290/5

0,0500

115,00

zw z podatku VAT

do 31 marca każdego roku

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

3Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

3.

Lipowa Góra Zachodnia

1/124

część

OL1S/00022426/8

0,1500

345,00

zw. z podatku VAT

do 31 marca każdego roku

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

3Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Podatek od nieruchomości będzie uiszczany od dzierżawionej powierzchni zgodnie z nakazem płatniczym wystawionym przez Urząd Gminy.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 27.03.2019 r. do dnia 17.04.2019 r.

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2019 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 330
26 marca 2019 10:32 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)