Nieruchomości

WÓJT GMINY SZCZYTNO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Trelkowie w budynku nr 48 z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy.

RR.MK.6845.10.2019

 

WÓJT GMINY SZCZYTNO

 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Trelkowie w budynku nr 48 z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy.

 

Przedmiotem przetargu jest:

  • najem lokalu użytkowego położonego w Trelkowie w budynku nr 48, z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy na okres do 3 lat.

 

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi: 369,00 zł – do wylicytowanego czynszu należy doliczyć podatek VAT 23%.

Wadium: 100,00 zł.

 

OPIS LOKALU: lokal użytkowy, obecnie wykorzystywany jako sklep spożywczo-przemysłowy, powierzchnia lokalu: 73,80 m2, lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, bieżącą wodę z sieci wodociągowej i kanalizację (szambo).

Gmina Szczytno zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu z tytułu najmu lokalu począwszy od 2020 roku. Czynsz zostanie podwyższony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.

Termin zagospodarowania lokalu: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • wpłacenie w terminie do dnia 29-04-2019 r. wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg ustny nieograniczony Trelkowo - lokal.

 

Z wyłonionym w przetargu najemcą lokalu zostanie podpisana umowa najmu w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu najemca nie przystąpi do podpisania umowy bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 223
02 kwietnia 2019 08:28 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [rrmk6845102019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 08:26 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 08:26 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)