Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

RR-MK.6840.6.2019                                                                                                                       Szczytno dnia, 09.05.2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U.  z  2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.),

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

115/24

0,0392

OL1S/00018545/7

Jęcznik

25.000,00

plus należny podatek VAT

2 ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

własność

1 rok od dnia nabycia

2

115/25

0,0394

OL1S/00050900/0

Jęcznik

25.000,00

plus należny podatek VAT

2 ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

własność

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

Więcej informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

 

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia  16-05-2019 r. do dnia  06-06-2019 r.

Po upływie określonego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.  Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27-06-2019 r.

 

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2019 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 436
16 maja 2019 11:41 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)