Nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytno o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości:

 

 

RR-MK.6840.12.2020                                                       Szczytno dnia, 10.01.2020 r.                                                                                                                         

Wójt Gminy Szczytno


Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

Nr KW

Obręb

Cena wywoławcza

w zł


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Forma zbycia


Wadium

w zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

16/38

0,1356

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

62.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

2

16/41

0,1149

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

55.900,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

3

16/42

0,1266

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

61.600,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

4

16/43

0,1509

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

69.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 21-02-2020 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  17-02-2020 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony, Nowe Gizewo działka nr: ……..

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu na więcej niż jedną działkę winny wpłacić wadium oddzielnie dla każdej działki.    

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2020 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 542
14 stycznia 2020 15:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrmk6840122019_ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 15:07 (Marcin Gołąb) - Opublikowanie dokumentu.
13 stycznia 2020 15:41 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)