Nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytno o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości:

 

 

RR-MK.6840.13.2019.2020                                                          Szczytno dnia, 10.01.2020 r.

 

Wójt Gminy Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 Nr KW

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

 

Wadium

w zl

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

254/2

0,7800

OL1S/00047226/7

Nowe Gizewo

170.000,00

plus należny podatek VAT

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalnej, zagrodowej oraz usług handlu, gastronomii, kultury, sportu, zdrowia i innych niezbędnych dla funkcji mieszkaniowej

własność

 


 

 

 

17.000,00

 

 

 

 

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 20-02-2020 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1100

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  17-02-2020 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony – Leśny Dwór.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2020 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 602
14 stycznia 2020 15:10 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrmk6840132019_ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 15:10 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)