Nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytno o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości:

 

 

RR-MK.6840.10.2019.2020                                                                                                                                   Szczytno dnia, 27.02.2020 r.

Wójt Gminy Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 
L.p.
 
 
Nr działki
 
Pow. w ha
 
Nr KW
 
Obręb
 
Cena wywoławcza
w zł
 
 
 
Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego
 
 
Forma zbycia
 
 
Wadium 
w zł
 
Termin zagospodarowania nieruchomości
1.
185
0,0595
OL1S/00019714/0
Sedańsk
25 000,00 + należny podatek VAT
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
własność
 2500,00
1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona we wsi Sędańsk w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi oraz działek niezabudowanych. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana, zagospodarowana jako teren zielony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, dojazd drogą gruntową. Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 07-04-2020 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  03-04-2020 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony, Sedańsk działka nr 185.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-24-08.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2020 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 496
03 marca 2020 13:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [ogloszenie_rrmk68401020192020.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2020 13:09 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)