Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie z przeznaczeniem na lokalizację wiat śmietnikowych do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych

RR-MK.6850.1.2020                                                                                                                                                       Szczytno dnia  22.04.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie z przeznaczeniem na lokalizację wiat śmietnikowych do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. użyczenia w ha

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Uwagi

1.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionek 5

2.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionek 12

3.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionek 15

4.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionek 18

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 30.04.2020 r. do dnia  21.05.2020 r.

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2020 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 117
28 kwietnia 2020 14:29 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)