Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

RR-MK.6840.2.2020                                                                                                                 Szczytno dnia, 22.04.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.),

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

16/38

0,1356

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

62.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

2

16/43

0,1509

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

69.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

3

16/44

0,1121

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

55.500,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

4

16/45

0,1177

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

58.300,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

5

16/46

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

6

16/47

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

7

16/48

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

8

16/49

0,1267

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

62.800,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

9

16/50

0,1427

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

70.700,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

Więcej informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu   089 623-24-08.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 30-04-2020 r. do dnia 21-05-2020 r.

Po upływie określonego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.  Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm./ lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni  właściciele  nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 12-06-2020 r.

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2020 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 563
28 kwietnia 2020 14:41 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)