Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

RR-MK.6840.2.2020                                                                                                                                                   Szczytno dnia, 28.05.2020 r.

Wójt Gminy Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

 

 

Wadium w zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

16/38

0,1356

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

62.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

 

1 rok od dnia nabycia

2

16/43

0,1509

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

69.200,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

3

16/44

0,1121

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

55.500,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

4

16/45

0,1177

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

58.300,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

5

16/46

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

6

16/47

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

7

16/48

0,1131

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

56.000,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

6.000,00

1 rok od dnia nabycia

8

16/49

0,1267

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

62.800,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

9

16/50

0,1427

OL1S/00026231/2

Nowe Gizewo

70.700,00

plus należny podatek VAT

1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

własność

7.000,00

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 08-07-2020 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  03-07-2020 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie,

nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony, Nowe Gizewo działka nr: ……..

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu na więcej niż jedną działkę winny wpłacić wadium oddzielnie dla każdej działki.    

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-24-08.

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2020 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 469
04 czerwca 2020 12:00 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)