Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie z przeznaczeniem na lokalizację wiat śmietnikowych do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

RR-MK.6850.5.2020                                                                                                                                                       Szczytno dnia  09.06.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie z przeznaczeniem na lokalizację wiat śmietnikowych do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. użyczenia w ha

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Uwagi

1.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 2

2.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 10

3.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 13

4.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0012

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 14

5.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 17

6.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 16

7.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 4

8.

Lipowa Góra Zachodnia

258 część

OL1S/00024709/0

0,0018

Użyczenie na okres 3 lat

na rzecz WM Kamionek 25

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 12.06.2020 r. do dnia  03.07.2020 r.

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2020 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 43
12 czerwca 2020 12:33 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)