Petycje (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych.

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 14 września 2017 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych – do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce- na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków...

Petycja

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 4 września 2017 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka” Podmiot składający petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 03.12.2017 r. Skan petycji i pozostałe dokumenty...