Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 15.11.2018 r. wpłynęła. Treść petycji znajduje się w załączniku poniżej.

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęła PETYCJA z dnia 01.10.2018 r. (data wpływu do tutejszego organu 03.10.2018 r.) w sprawie podjęcia odmownej decyzji wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie istniejącej obory o halę udojowa na działce numer 1020/2, obręb 27- Siódmak, gm. Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęła PETYCJA z dnia 01.10.2018 r. (data wpływu do tutejszego organu 03.10.2018 r.) w sprawie podjęcia odmownej decyzji wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie istniejącej obory o halę udojowa na działce...

Petycja

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 14 września 2018 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie udostępnienia informacji publicznej o posiadaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy”.

Petycja

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 21 września 2018 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie V edycji Programu „Wzorowa Łazienka” Podmiot składający petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 21.12.2018 r. Skan petycji i pozostałe dokumenty...

Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych.

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 14 września 2017 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie przekazania wniosku do podległych placówek oświatowych – do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce- na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków...

Petycja

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 4 września 2017 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka” Podmiot składający petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 03.12.2017 r. Skan petycji i pozostałe dokumenty...