Petycje

Petycja

 

 

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 21 września 2018 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie V edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Podmiot składający petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 21.12.2018 r.

Skan petycji i pozostałe dokumenty w załączeniu.

 

Przebieg postępowania w sprawie petycji - V edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Petycję rozpatrzono. W dniu 21 września 2018 r. petycję przesłano drogą e-mailową do szkół podstawowych na terenie Gminy Szczytno oraz opublikowano na stronie BIP Urzędu Gminy Szczytno.

W dniu 17.12.2018 r. na adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl udzielono odpowiedzi w sprawie V edycji programu „Wzorowa Łazienka”.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2018 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 269
18 grudnia 2018 13:49 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 12:42 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [petycja_v_edycja_wzorowa_lazienka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 12:42 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)