Petycje

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęła PETYCJA z dnia 01.10.2018 r. (data wpływu do tutejszego organu 03.10.2018 r.) w sprawie podjęcia odmownej decyzji wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie istniejącej obory o halę udojowa na działce numer 1020/2, obręb 27- Siódmak, gm. Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

 

 

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęła PETYCJA z dnia 01.10.2018 r. (data wpływu do tutejszego organu 03.10.2018 r.) w sprawie podjęcia odmownej decyzji wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie istniejącej obory o halę udojowa na działce numer 1020/2, obręb 27- Siódmak, gm. Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Podmiot składający petycję:

Judyta Głubowicz,

Paweł Brodawski

Siódmak 8

12-100 Szczytno

 

Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 02.01.2018 r.

Skan petycji i pozostałe dokumenty w złączeniu.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 515
10 stycznia 2019 07:42 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [infomacja_do_petycji.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 14:37 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [petycja_siodmak.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 14:37 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)