Stypendia Motywacyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno Wydanie z dnia 30.10.2017 r. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Podstawa prawna: Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XX/150/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.(Dz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego...