Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2019

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania...