Awans zawodowy nauczycieli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (w załączniku). - do wniosku dołącza się: 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły...