Podstawowa Kwota Dotacji (PKD)

PKD na rok 2019 wg planu dochodów i wydatków na dzień 31.03.2019 r.

      Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Szczytno informuje, że wg planu dochodów i wydatków na dzień 31.03.2019 r.:

 

1. Podstawowa kwota dotacji (PKD) na rok 2019 wynosi 8.862,85 zł

 

2. Statystyczna liczba dzieci (wg danych SIO 30.09.2018):

    1) wychowanków w przedszkolach wynosi 260,

         w tym niepełnosprawnych wynosi 4;

     2) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 0;

     3) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 0.

 

Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w:

- w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r, o finansowaniu zadań oświatowych (tj., wskaźniku zwiększającym), ponieważ Gmina Szczytno nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25.

- w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. o najbliższej gminie lub najbliższym powiecie), ponieważ Gmina Szczytno prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest dotacja.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.04.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Drężek
Ilość wyświetleń: 517
27 listopada 2019 13:31 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 08:12 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 08:01 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)