Podstawowa Kwota Dotacji (PKD)

PKD na rok 2019 wg planu dochodów i wydatków na dzień 30.09.2019 r.

       Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Szczytno informuje, że wg planu dochodów i wydatków na dzień 30.09.2019 r.:


1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2019 wynosi 8.886,97 zł.


2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczytno wynosi:

    1) wychowanków w przedszkolach  - 260,33, w tym niepełnosprawnych  -  4,33;

    2) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  -  0;

    3) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  -  0.


3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2019 wynosi 6.328,59 zł.


4. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Szczytno wynosi:

     1) wychowanków w przedszkolach  -  47,67, w tym niepełnosprawnych  -  0;

     2) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  -  0;

     3) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  -  0.


Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w:

- w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r, o finansowaniu zadań oświatowych (tj. wskaźniku zwiększającym), ponieważ Gmina Szczytno nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25.

- w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. o najbliższej gminie lub najbliższym powiecie), ponieważ Gmina Szczytno prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest dotacja.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2019 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Drężek
Ilość wyświetleń: 255
27 listopada 2019 14:04 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2019 14:04 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2019 14:02 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)