Podstawowa Kwota Dotacji (PKD)

PKD na rok 2020 wg planu dochodów i wydatków na dzień 31.05.2020 r.

     Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Gmina Szczytno informuje, że wg planu dochodów
i wydatków na dzień 31.05.2020 r.:

 

1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2020 wynosi 10.481,22 zł.

 

2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczytno wynosi:
1) wychowanków w przedszkolach - 261, w tym niepełnosprawnych - 5;
2) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 0;
3) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 0.

 

Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w:
- w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r, o finansowaniu zadań oświatowych (tj. wskaźniku zwiększającym), ponieważ Gmina Szczytno nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25.
- w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. o najbliższej gminie lub najbliższym powiecie), ponieważ Gmina Szczytno prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest dotacja.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Drężek
Ilość wyświetleń: 78
09 czerwca 2020 11:04 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 11:04 (Mariusz Drężek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 11:03 (Mariusz Drężek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)