Obowiązek nauki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obowiązek Nauki

Karta Informacyjna Podstawa prawna: Art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). I. WYMAGANE DOKUMENTY: I. Zaświadczenie dyrektora szkoły lub oświadczenie rodzica. II. OPŁATY