Bezpłatne korzystanie z pływalni krytej przy WSPOL

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bezpłatne korzystanie z pływalni krytej przy WSPOL

Karta Informacyjna Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 7 ust. 1 pkt 10 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.). I. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek. II. ZAŁĄCZNIKI: 1. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności